Dialogmøde: Invitation til alle brugere af Bønnerup Havn

Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådhavn inviterer til dialogmøde for alle brugere af Bønnerup Havn     Lørdag d. 5. marts 2022 kl. 10.00 info om lokation følger   Dagsorden følger. Fonden er vært for vand/kaffe ved mødet. Mødet forventes afsluttet senest kl. 12.00.   Tilmelding senest fredag den 18. februar 2022 på e-mail…

Læs mere

Nytårshilsen fra bestyrelsen

Nytårshilsen fra bestyrelsen   Kære alle brugere af havnen. Hermed et par highlights fra 2021, samt planer for år 2022. Fondens økonomi Samlet set er fondens resultat, før renter, næsten dobbelt så god i 2021 sammenlignet med 2020. Det betyder, at de beslutninger bestyrelsen har truffet, begynder at kunne ses på bundlinjen. I forhold til…

Læs mere

Undersøgelse: Bønnerup Havns gæster er meget tilfredse

En feltanalyse foretaget af VisitAarhus viser, at 92% af Bønnerup Havns overnattende gæster er meget tilfredse med deres ophold på Bønnerup Havn. VisitAarhus har interviewet Bønnerup Havns gæster i perioden 28. juni – 31. august 2021, og adspurgt dem, hvor tilfredse de er med opholdet hos Bønnerup Havn, og hvorfor de har valgt Bønnerup Havn…

Læs mere

Åbent svar fra bestyrelsen

På en af de private Facebooksider (Bønnerup By og Havn) kunne bestyrelsen i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn i går læse debatoplægget ”En synkende skude – Bønnerup Havn” af Charles Jensen, Per Lunn og Tina Lykke. Det vil bestyrelsen meget gerne svare på – se nedenstående PDF brev.

Dialogmøde: Aflysning

Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn må aflyse dialogmøde Lørdag den 20. november 2021 kl. 10.00 – 12.00 påDen Blå Kutter – Gl. Havnevej 1 – Bønnerup Strand   Kære brugere og deltagere i dialogmøde Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn har desværre dags dato d. 17. november besluttet at aflyse det planlagte…

Læs mere

Vigtige informationer til fastliggere og fiskere

Aflevering af bimålere til strøm Alle bimålere skal afleveres på Havnekontoret for registrering og mærkning. Alle udleverede el-målere skal i den forbindelse afleveres til Havnekontoret, da de skal mærkes og registreres. Målerne kan efterfølgende igen udleveres mod et depositum på kr. 500. Havnekontoret vil derfor være bemandet hver dag i perioden: 1. november – 15.…

Læs mere

Vedvarende grøn energi til Bønnerup Havn

100% vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft Vedvarende grøn energi til Bønnerup Havn Valg af 100% VINDenergi via Scanenergi er en attraktiv aftale for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn. Driftsansvarlig Lars Mohr Christensen fremhæver flere fordele ved den aftale, som Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn har indgået med Scanenergi: ”Igennem nogen tid har…

Læs mere

Orientering fra bestyrelsen

Konstituering i bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig søndag d. 4. juli 2021 Det “nye” medlem i bestyrelsen er Niels Erik Nørgaard, som er en gammel kending på Bønnerup Havn, da han igennem mange år var havnefoged på Bønnerup Havn. Niels Erik er valgt af fastliggerne i Bønnerup Havns lystbådehavn. Vi i bestyrelsen byder Niels Erik velkommen og ser frem til…

Læs mere

Information til fastliggerne i Bønnerup Havn

RESULTAT AF VALG Lørdag den 19. juni 2021 blev der afviklet valg af fastliggernes repræsentant til bestyrelsen i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn. Blandt de to på valg var Olav Nielsen (genvalg) og Niels Erik Nørgaard. Resultatet af valget blev Niels Erik Nørgaard.

Læs mere