Konstituering i bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig søndag d. 4. juli 2021

Det “nye” medlem i bestyrelsen er Niels Erik Nørgaard, som er en gammel kending på Bønnerup Havn, da han igennem mange år var havnefoged på Bønnerup Havn. Niels Erik er valgt af fastliggerne i Bønnerup Havns lystbådehavn. Vi i bestyrelsen byder Niels Erik velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Niels Erik har en masse viden fra sit arbejde på Bønnerup Havn, som bestyrelsen nu får glæde af.  

Pia Christensen blev valgt som formand for bestyrelsen. Pia har været næstformand i bestyrelsen gennem flere år og fungerende formand siden november 2020. Pia er valgt ind af de erhvervsdrivende på Bønnerup Havn. 

Næstformand og diverse udvalg i bestyrelsen vælges på bestyrelsesmødet i august.  

Fonden Bønnerup Havn kan selv vælge 1 eller 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Dette kan Bestyrelsen gøre for en kort tidsperiode, samt længere periode. Og her har flertallet i Bønnerup Havns bestyrelse valgt at bede Olav Nielsen fortsætte som økonomiansvarlig. Det har bestyrelsen valgt, da Olav har gjort et stort arbejde og har fundet besparelser i Fondens budgetter.  

Vi er i Fonden Bønnerup Havn en anden bestyrelse end vi var tidligere, da vi alle i bestyrelsen nu er mere inde over driften, praktiske opgaver, økonomi mm. Det er et valg, der er blevet taget gennem de sidste otte måneder. Det gør, at vi nu selv er mere inde over daglige rutiner, planlægning mm. 

Samarbejde med Grenaa Havn

Bønnerup Havn har stadig ansat Grenaa Havn til at varetage praktiske opgaver på Bønnerup Havn, såsom havnefogedens arbejde, kranløft, praktisk arbejde, opgaver mm. Regnskabet laver Grenaa Havn, som de har gjort gennem mange år. 

Dialogmøde og spørgsmål

Vi har planer for et dialogmøde i efteråret 2021. Dette har ikke været muligt i nogen tid pga. Covid-19.  

Har man spørgsmål, eller andet man ønsker at tale med bestyrelsen om, så er de fleste af bestyrelsesmedlemmerne på havnen dagligt, så tag endelig personlig kontakt. Ellers er alle velkommen til at sende en mail til os. 

Retter man henvendelse via Facebook, så gør vi opmærksom på at dette er vores Facebook side: https://www.facebook.com/Boenneruphavnofficiel/ 
eller her via vores hjemmeside: https://boennerup-lbh.dk/  

Fonden Bønnerup Havn har IKKE noget at gøre med disse Facebook sider: 

  • Bønnerup Havn og By
  • Interessegruppen for Bønnerup Havn 
  • m.fl. 

Disse sider er administreret af privatpersoner og ikke relateret til Fonden Bønnerup Havns Facebook side. 

Bestyrelsens medlemmer

– Pia Christensen valgt af erhvervslejerne 
– Per Skødt Hansen valgt af erhvervsfiskerne 
– Hans Fisker Jensen og Hans Husum valgt af Norddjurs Kommune 
– Niels Erik Nørgaard og Kaj Jensen valgt af fastliggerne i Lystbådehavnen 
– Olav Nielsen valgt af bestyrelsen 

Fonden Bønnerup Havn ønsker alle en dejlig sommer. 

Bønnerup bestyrelse