Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond består af repræsentanter fra fastliggere, erhvervsliv, fiskerihavn og kommunalbestyrelsen.
Derudover har bestyrelsen valgt at supplere sig med to medlemmer valgt af bestyrelsen.

Det daglige personale udgøres af havnefoged Niels Erik Nørgaard og havneassistent Elvin Nielsen.

Kontaktoplysninger

Niels Erik Nørgaard

Havnefoged

Tlf. (+45) 2329 0760

Mail: havnefoged@boennerup-lbh.dk

Elvin Nielsen

Havneassistent

Tlf. (+45) 2024 6522

Mail: info@boennerup-lbh.dk

Bestyrelsens sammensætning

Formand Knud Kildal

Valgt af bestyrelsen

Vedtægtsbestemte repræsentanter:

Per Skjødt Hansen

Fiskeriforeningen

Pia L. Christensen

Erhvervsrepræsentant

Kaj Jensen

Fastliggerrepræsentant

Olav Nielsen

Fastliggerrepræsentant

Hans Fisker

Norddjurs kommune

Hans Husum

Norddjurs kommune

Vagn Skovdal Larsen

Valgt af bestyrelsen

Jørgen B. Nielsen

Valgt af bestyrelsen