Ved indvielsen af Bønnerup Havn i 1937 glædede fiskerne og byens øvrige borgere sig over resultatet af 20 års hårdt slid for at etablere en egentlig havn ved fiskerlejet.
Mange af dem havde bidraget med et stort antal frivillige timer.
De viste en enestående evne til at se og udnytte fiskeriets og havnens muligheder.

Gennem de næste 50 år var fiskerihavnen livsnerven ved Bønnerup Strand.
Bådene blev frem til slutningen af 90’erne stadig større, så fiskerihavnen måtte udvides flere gange – i 1951, 1964, 1975 og 1997.
Den sidstnævnte udvidelse omfattede en forlængelse af molerne med 250 meter.

 

Løbende modernisering
Faciliteterne til landing og opbevaring af fisk er løbende blevet moderniseret.
Havnen råder nu over isværk, køle-fryserum, kasse-udlevering og miljøplads til håndtering af farligt affald m.m.
Mod tidligere tre fiskeopkøbere på havnen der i dag én.
Midt i 70’erne toppede antallet af hjemmehørende erhvervsaktive fiskekuttere med 55 stk.
I dag er der 18, hvoraf enkelte dog ikke lander fisk kontinuerligt.

I perioder benytter fiskefartøjer fra andre danske og udenlandske havne Bønnerup Havn som basishavn.

Trods nedgang i antal fartøjer og i værdien af landet fisk har havnens ledelse tiltro til, at der fortsat vil være et betydeligt fiskeri fra Bønnerup Havn.
Derfor sker der løbende vedligeholdelse, renovering og modernisering af fiskerihavnen og dens faciliteter.

Pack and sea – fiskekasser

 

Landing af fisk på Bønnerup Havn

Fiskeriforeningen stiller kølerum samt truck til rådighed for de fiskere, som vil lande deres fangst på Bønnerup Havn. Nye fiskere kan kontakte Fiskeriforeningens formand Jimmy Kaagh for yderligere oplysninger: telefon 20 15 71 01.