Velkommen til Lystbådhavnen

I lystbådehavnen er der 250 bådepladser á 2-7 meters bredde.
Havnen anløbes årligt af cirka 3.500 lystsejlere.

Se takster for leje og ydelser under fanen “Havneinfo”

Kranløft – kontakt havnefogeden for aftale. Havnefogeden vil prøve at imødekomme det ønskede tidspunkt for løft, ellers aftales et andet tidspunkt.

Fælleshuset ligger i det sydøstlige hjørne af lystbådehavnen.
Udover havnekontor er der i stueetagen betalings- og kortautomat, skipperstue med køkkenfaciliteter, toiletter samt stor udendørs terrasse med fælles grill.
På første sal er der opholdsstue med TV, video og musikanlæg samt spil, bøger, film og musik til børn og voksne.
Der er desuden et stort mødelokale.

Bønnerup Strand Bådelaug har klublokale i Fælleshuset.
Fælleshuset fungerer også som klubhus for Bønnerup Strand Strandjagt og Lystfiskerforening.
Rundt på arealer og faste broer er der borde, bænke og grill til fri afbenyttelse.
Bag promenadebroen kan børnene gå på krabbejagt.

Servicebygningen ligger ved indkørslen til fiskerihavnen og har moderne toilet- og badefaciliteter med familiebade- og handicaprum samt vaskemaskine og tørretumbler.
Havnekort giver adgang til faciliteterne – kortautomat findes i gangen ved havnekontoret i Fælleshuset.

Hjertestartere

  • På nordsiden af servicebygningen
  • På østsiden af den gule bygning ved den faste del af bro D

 

Lidt om historien

I forbindelse med molebyggeriet i 1997-98 førtes en ny vestmole ind til land.
Herved opstod et område mellem vejen ud til fiskerihavnen og den nye vestmole bestående af sand og lavt vand uden afløbsmulighed.
Fiskerihavnens ledelse ville gerne etablere en reparationskaj til store kuttere i det østbassin, hvor Bønnerup Strand Bådelaug siden 1981 havde haft sine flydebroer liggende på lejebasis.
Derfor opstod idéen om at flytte lystbådene til en ny lystbådehavn på det inddæmmede areal.

Der blev stiftet en erhvervsdrivende fond til at bygge og drive den nye lystbådehavn.
Indskydere af fondskapital var Bønnerup Strand Bådelaug, Bønnerup Strand Sejlklub, Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn og den daværende Nørre Djurs Kommune.
Lystbådehavnen med plads til 200 både blev bygget i 1998-1999 med stor hjælp af frivillige. Indvielsen foregik i august 1999.

Topmoderne faciliteter
Store dele af arealerne ved lystbådehavnen er løbende blevet bebygget med feriehuse, fælleshus med havnekontor, klubhus til ungdomssejlere, redskabsskure, toiletbygninger og fiskerenseplads m.m.
Havnen er samtidig udvidet med broer til fastliggere og gæstesejlere – senest i 2013/14.
Her blev bassinet nord for lystbådehavnen renoveret og omdannet til brug for fastliggende store lystbåde.