Retningslinjer og info for havnens brugere

-ll

Fastliggere

⚓Retningslinjer bådpladser

⚓Retningslinjer bopæl lystfartøjer

⚓Takstblad fastliggere 2023

-ll

Gæstesejlere

⚓Priser – gæstesejlere og autocamper 2023

Efter indsejling i havnen skal du søge efter ledig bådplads.
Alle bådpladser har et markerings skilt synligt fra vandet, med en rød og en grøn side.

Vender den røde side ud, må du sejle videre.
Ejeren er kortvarigt ude men kommer tilbage meget snart.

Vender den grønne side ud, er der plads, og du kan lægge til kaj og fortøje.

Når du har fortøjet skal du se efter skiltene med pilene, de viser vej til betalingsautomaten i indgangen ved havnekontoret, Vestre Mole 2.

Her løser du billet til det antal dage/nætter du bliver.
Skal du bruge havnens øvrige faciliteter, må du også løse havnekort.
Hvert kort koster kr. 50,- i depositum.
Beløbet refunderes, når du afleverer kortet igen i automaten.

 • Når du køber kort, reserveres et beløb på din konto.
 • Ved aflevering af kortet igen hæves det beløb, der er brugt for.
  Du betaler således kun for forbruget.
 • Reserveringen af beløbet på din konto opretholdes i 5 dage.
  I den periode kan du også aflevere dit kort uden at skulle bruge dit kreditkort igen.
  Efter de fem dage trækkes det reserverede beløb, og tilbageleverede kort afregnes i kontanter ved automaten.

Ansøgning til fastliggerplads

  Felter markeret med * skal udfyldes.

  Undertegnede bådejer:  Ansøger hermed om bådplads til nævnte båd:

  Såfremt der ikke er bådplads ledig anmodes om at blive optaget på venteliste for bådplads.  Ved JA, skal navn på andre ejere + ejerandel opgives ved tildeling af bådplads (ejerandel under 25% accepteres ikke.) Der skal samtidig angives, hvem der er ansvarlig for pladsen.  Har du allerede en bådplads angives her:  Forsikring:

  Senest ved tildeling af bådplads SKAL ansvarsforsikring af båden angives og kvittering for betalt præmie forevises.

  Klubberne på havnen har som tillæg til deres medlemskontingent en ansvarsforsikring. Man kan med fordel indmelde sig og få en billig ansvarsforsikring.  Yderligere Informationer:

  Depositum for bådplads og årligt liggegebyr fremgår af det aktuelle takstblad (øverst på siden). Optagelse på ventelisten og retten til den tildelte bådplads er først gyldig, når den fremsendte faktura er betalt. Betales ikke rettidig annulleres anmodningen uden yderligere varsel.  Jeg erklærer med min underskrift/fremsendelse via udfyldelse af denne ansøgningsformular på Bønnerup Lystbådehavns hjemmeside, at jeg har gjort mig bekendt med havnens regler og takster.