Retningslinjer og info for havnens brugere

-ll

Fastliggere

Retningslinjer for bådpladser og for bopæl på lystfartøjer.

Takstblad fastliggere 2020.

-ll

Gæstesejlere

Priser – gæstesejlere .

Efter indsejling i havnen skal du søge efter ledig bådplads.
Alle bådpladser har et markerings skilt synligt fra vandet, med en rød og en grøn side.

Vender den røde side ud, må du sejle videre.
Ejeren er kortvarigt ude men kommer tilbage meget snart.

Vender den grønne side ud, er der plads, og du kan lægge til kaj og fortøje.

Når du har fortøjet skal du se efter skiltene med pilene, de viser vej til betalingsautomaten i indgangen ved havnekontoret, Vestre Mole 2.

Her løser du billet til det antal dage/nætter du bliver.
Skal du bruge havnens øvrige faciliteter, må du også løse havnekort.
Hvert kort koster kr. 50,- i depositum.
Beløbet refunderes, når du afleverer kortet igen i automaten.

 • Når du køber kort, reserveres et beløb på din konto.
 • Ved aflevering af kortet igen hæves det beløb, der er brugt for.
  Du betaler således kun for forbruget.
 • Reserveringen af beløbet på din konto opretholdes i 5 dage.
  I den periode kan du også aflevere dit kort uden at skulle bruge dit kreditkort igen.
  Efter de fem dage trækkes det reserverede beløb, og tilbageleverede kort afregnes i kontanter ved automaten.

-m

Anduvning

Vindmøllerne viser vej

Havnens koordinater er: 56.32.1 N / 10.42.8 E

 • Et godt landemærke for anduvning er de syv store vindmøller på molerne – tre på vestmolen og fire på østmolen.
 • Ø og W for indsejlingen ligger grunde på under 2 m vanddybde op til 0,7 sm ud fra kysten.
 • Ca. 2.4 sm øst for indsejlingen strækker Stavnshoved Rev sig op til 0,7 sm ud fra kysten.
  Revet er markeret med en nordbøje
 • Har du passeret grunde og rev, lægges kursen til et punkt ca. 0,1 sm N for indsejlingen, hvorefter indsejlingen kan anduves i kurs ret S (180°).

Molerne yder god beskyttelse i dårligt vejr.

Lystbådehavnen har 250 pladser i de to inderste vestlige bassiner.
Pladser markeret med grønt skilt må benyttes af gæstesejlere.

Bassiner

Inderste bassin er ca. 3 m dyb ved daglig vande.
Her er fire flydebroer med hækpæle og tre faste broer, hvor der fortøjes langskibs.
Promenadebroen er udelukkende forbeholdt gæstesejlere over 12 m.
Flydebroernes brohoveder er også forbeholdt gæstesejlere.

Det lille bassin har faste broer med hækpæle samt fortøjningsmulighed langskibs.
Dybden er max. 2,5 m ved daglig vande.
Bassinet er forbeholdt store både med en dybdegang på max 2,0-2,2 m.
Pladser markeret med grønt skilt må benyttes af gæstesejlere.

Det yderste lille bassin på vest siden er forbeholdt erhvervsfiskeriet og benyttes som lossebassin.

Det store bassin på østsiden er forbeholdt erhvervsfiskeriet.
Dybden er ca. 5 m ved daglig vande.

Lystsejlere, der er for store til at ligge i lystbådehavnen, kan med tilladelse af havnefogeden fortøje i det østlige bassin.

Kørestolsbrugere og gangbesværede

Kørestolsbrugere og andre gangbesværede kan direkte fra promenadebroen og vestbroen i det inderste bassin komme ud på havneområdet, molerne eller op i byen uden at skulle op af ramper eller trapper.

Slæbested

Priser – slæbested

I det sydvestlige hjørne af lystbådehavnen ligger slæbestedet. Brug af slæbestedet betales med havnekort.

Autocampere

Priser – Autocampere

(Se nederst i arket under “Gæstesejlere”)

Autocamperpladsen vest for den store parkeringsplads har udsigt over veststranden og de smukke solnedgange.

Med i pladslejen er standere med el og vand. Mod et mergebyr har du også adgang til havnens øvrige faciliteter
– baderum, tøjvask og fælleshusets køkkenfaciliteter.

Yderligere på Lystbådhavnen

 • Vinteropbevaringplads for både
 • Fiskerenseplads
 • Toiletter
 • Det Maritime Hus
 • Veludstyret legeplads – drevet af Bønnerup Strand Bådelaug
 • P-plads samt autocamperplads
 • Hundetoilet
 • tømnings-facilitet for holdingtanke.
  Holdingtanke kan tømmes ved reparationskajen Bro W ved hjælp af transportabel pumpestation, som kan lånes ved henvendelse til havnefogeden.
  Vest for slæbestedet er der adgang til reparationskaj og vestbroerne (bro W og bro V).

  Lystfiskere

  Fang flad- og rundfisk samt fjæsinger

  Der er god plads til at være lystfisker fra molerne og fra båd.
  Langs øst og vest molen er der anbragt platforme til brug for lystfiskere.
  Også molehovederne ved indsejlingen er populære.

  På grundene uden for havnen er der gode muligheder for både hornfisk og makrel i sæsonen.
  I den nordvestlige ende af den store parkeringsplads er der en fiskerenseplads med mulighed for både at rense, skylle og pakke fangsten – og komme af med affaldet.

  Reglement for sejlads

  Østjyllands Politi – reglement for sejlads

  Ansøgning om bådplads

Felter markeret med * skal udfyldes.

Undertegnede bådejer:Ansøger hermed om bådplads til nævnte båd:

Såfremt der ikke er bådplads ledig anmodes om at blive optaget på venteliste for bådplads.Ved JA, skal navn på andre ejere + ejerandel opgives ved tildeling af bådplads (ejerandel under 25% accepteres ikke.) Der skal samtidig angives, hvem der er ansvarlig for pladsen.Har du allerede en bådplads angives her:Forsikring:

Senest ved tildeling af bådplads SKAL ansvarsforsikring af båden angives og kvittering for betalt præmie forevises.

Klubberne på havnen har som tillæg til deres medlemskontingent en ansvarsforsikring. Man kan med fordel indmelde sig og få en billig ansvarsforsikring.Yderligere Informationer:

Priser for optagelse på venteliste, depositum for bådplads og årligt liggegebyr fremgår af det aktuelle takstblad, som findes på hjemmesiden under punktet ”Havnen -> Lystbådehavnen”. Reglerne der gælder for Lystbådehavnen kan findes under punket "Havnen -> Regler og retningslinjer for fastliggere". Optagelse på ventelisten og retten til den tildelte bådplads er først gyldig, når den fremsendte faktura er betalt. Betales ikke rettidig annulleres anmodningen uden yderligere varsel.Jeg erklærer med min underskrift/fremsendelse via udfyldelse af denne ansøgningsformular på Bønnerup Lystbådehavns hjemmeside, at jeg har gjort mig bekendt med havnens regler og takster.