Arbejdsdage 2020 aflyst

Som følge af den nuværende corona-situation er det besluttet at aflyse arbejdsdagen lørdag d. 14 november. I stedet planlægges en ny arbejdsdag i foråret 2021. Vi takker for de mange tilmeldinger, og satser på at vi sammen kan have en god arbejdsdag til foråret i stedet.

Vedrørende bådstativ ordningen

Vedr. leje af bådstativer, må vi desværre meddele, at der ikke er flere ledige stativer til rådighed for nye ansøgere. Der afventes bestyrelsens beslutning, hvorledes stativordningen skal fortsætte og dermed om der i næste regnskabsår, skal indkøbes flere stativer. De bådejere der allerede er i ordningen er ikke berørt af denne meddelelse. De bådejere, som…

Læs mere

Dialogmøde: Invitation til alle brugere af Bønnerup Havn

Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn inviterer til dialogmøde for alle brugere af Bønnerup Havn. Fredag den 12. juni 2020 Tirsdag d. 30. juni 2020 kl. 17.00 påDen Blå Kutter – Gl. Havnevej 1 – Bønnerup Strand Dagsorden for mødet er følgende: – Velkomst– Orientering om bestyrelsens beslutning om at outsource arbejdsopgaver til Grenaa Havn–…

Læs mere

Outsourcing sikrer fleksibilitet og driftssikkerhed på Bønnerup Havn

Orientering fra bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn Bønnerup, 26. maj 2020 – Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn sikrer sig i højere grad fleksibilitet og høj driftssikkerhed med ny aftale om 100% outsourcing af arbejdsopgaver til Grenaa Havn. – Som en del af bestyrelses- og strategiarbejdet har bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri-…

Læs mere

Tid og plads til bæredygtige tanker i Bønnerup

Bæredygtighed på værftet handler i høj grad om indstilling og om det muliges kunst Tekst og foto: Mogens Greve Grøn omstilling er ikke ensbetydende med, at virksomheden ikke længere belaster miljøet. Men fundamentalt handler det om at have holdningen til at ville bæredygtighed – og viljen til at prioritere bæredygtige løsninger. Prioriterer bæredygtigheden For indehaver…

Læs mere

Bag om skibsbyggeren i Bønnerup Havn

Indehaveren af værftet er for mange lige så ukendt som manden bag havnens kulørte fiskekasser Tekst og foto: Mogens Greve Visuelt er fiskerierhvervet med sin autentisk arbejdsplads en væsentlig del af oplevelsen for Bønnerup Havns mange besøgende. At kigge ned i en kasse friske fisk på et fiskerskib tåler sammenligning med de bedste af Djurslands…

Læs mere

Påsken bliver bare lidt anderledes i Bønnerup

På trods af corona er Bønnerup Havn også i år klar til at tage imod gæster og søsætte lystbåde Tekst og fotos: Mogens Greve Flere end normalt har den seneste tid lagt vejen omkring havnen for at trække frisk havluft – og købe fisk med hjem fra ”Møllefisk og Havnens Røgeri”. På en flot, men…

Læs mere

Havnens største fiskefartøj vender altid hjem til Bønnerup

Fiskeskipper prioriterer bevarelsen af Bønnerup Havn som en aktiv fiskerihavn Tekst og foto: Mogens Greve Trawleren RS 151 Ejca er som Bønnerups største fiskefartøj også en vigtig brik i forretningen Bønnerup Havn. Indehaver Ejner Thomassen hentede skroget i Polen i 2002 og slæbte det til et værft i Skagen. ”10. januar 2003 sejlede vi ud…

Læs mere

Kursen skal føre havn og brugere i samme retning

For Bønnerup Havn handler fremtiden meget om at sætte en fælles kurs for alle interessenter Tekst og foto: Mogens Greve Det Maritime hus samt nyt fælleshus og ny kunstnerbygning var blandt emnerne på januar måneds dialogmøde mellem havnens brugere og bestyrelsen i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn. Havnefoged Niels Erik Nørgaard har været med gennem…

Læs mere