Nytårshilsen fra bestyrelsen

 

Kære alle brugere af havnen.
Hermed et par highlights fra 2021, samt planer for år 2022.

Fondens økonomi
Samlet set er fondens resultat, før renter, næsten dobbelt så god i 2021 sammenlignet med 2020. Det betyder, at de beslutninger bestyrelsen har truffet, begynder at kunne ses på bundlinjen. I forhold til havnedriften er der sket en lille stigning. Det samme ser vi i lejeindtægterne på erhvervsdelen.

Overnattende gæster er vilde med Bønnerup
Visit Aarhusregionen lavede i 2021 en tilfredshedsanalyse på Bønnerup Havn. Her adspurgte de havnens overnattende gæster, om deres oplevelse af opholdet. 92% af gæsterne var meget tilfredse, hvilket er en særdeles god score, som vi kan være stolte af. Vi forstår godt gæsterne, for Bønnerup Havn er et skønt sted at være. Resultatet af hele tilfredshedsanalysen kan læses her: https://bit.ly/3rqPnLd

Gæster og overnatning
I 2021 var der lidt over 200 ekstra overnattende autocampere sammenlignet med 2020. I lystbådehavnen var der lidt flere gæster end i 2020. Her er tallet dog anderledes fordelt, da der har været en del større skibe i 2021, der besøgte Bønnerup Strand. Her betaler man for bådens længde, derfor er tallet anderledes fra år til år.

Status på slæbestedet
Slæbestedet havde i 2021 tilbagegang. Hvorfor er uvist. I november havde vi planlagt en renoveringen af slæbestedet, men desværre er håndværkerne forsinket. Håndværkerne har lovet, at de renoverer slæbestedet inden maj 2022.

Udfordringer i 2021
i 2021 har vi haft udfordringer med rengøringen af havnens toiletter, affaldshåndtering, mangel på pladser til lystbådene. Dette vil vi handle på i 2022.

 

Fondens planer for 2022

  • Der er efterspørgsel på flere bådpladser. Derfor arbejder driftsansvarlig Lars Mohr på at omrokere pladser, så havnens areal udnyttes optimalt. Derudover kan vi anvende bassinet som på nuværende tidspunkt benyttes som lossehavn for lystbådehavnen. Her vil vi kunne etablere ca. 20 nye pladser. Vi kommer ikke til at sige nej til nogle bådejere, der ønsker en plads i Bønnerup Havn, men man vil muligvis blive tildelt en midlertidig plads.
  • I Samarbejde med Lars Mohr og driftsassistent Morten, arbejder vi på at finde en løsning for, at have en fast mand på havnen, tilpasset efter travlheden og med blik på de faste rutiner. Samtidigt arbejder Bestyrelsen på at udvikle et årshjul, der giver et overblik for dem, der har sin faste gang på havnen.
  • Inden toiletbygningen åbner for sæsonen, vil den blive renoveret. Vi igangsætter også en plan for rengøring, så vi ikke står overfor de samme problemer med bygningen som i 2021.
  • Der skal laves en affaldshåndtering, og den store komprimator skal flyttes væk fra kanten af bassinet. Denne modtager ofte indhold som ikke er tilladt, noget fra personer, som ikke betaler til ordningen så som byggeaffald, hårde hvidevare mm. Havnens erhverv betaler for denne løsning, men det er en løsning der er stigende gennem de år den har været på havnen. Vi skal spare penge her, samt er det kun dem der betaler for løsningen der bruger denne.

Andre gode nyheder
Vi har lejet bygninger ud på havnen som åbner i 2022. Vi kan høre på de erhvervsdrivende, at der også er interessante planer hos mange af dem. Så vi kan i 2022 se frem til et spændende år på Bønnerup Havn.

Der arbejdes videre på planerne med Det Maritime Hus. Her er en god dialog og en spændende planlægning er i gang.

Vinterbaderne har fået lavet sauna. Den har østkystens bedste udsigt og området summer af liv gennem hele dagen. Det er dejligt at se.

 

Ny bestyrelse

Ved årsskiftet sagde bestyrelsen farvel til Hans Fisker Jensen og Hans Husum efter mange års godt samarbejde. Her i det nye år, byder vi velkommen til Benny Hammer og Jacob Haaber, og ser frem til et endnu et godt samarbejde med kommunens valg til Fondens bestyrelse.

Dialogmøde

Vi ser frem til at kunne afholde dialog møde d. 5/3-21, her kommer info ud på vores hjemmeside, samt på vores facebook-side.

 

Vi ses på Bønnerup Havn

Plads til alle.