Bønnerup Havn ejes og drives af Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn.
Fonden er stiftet i 2015 ved sammenlægning af de to fonde, som indtil da ejede og drev henholdsvis fiskerihavnen og lystbådehavnen.

Udover at drive fiskeri- og lystbådehavn udlejer fonden bygninger til erhvervsformål og arealer til ferieboliger og til erhvervsformål – herunder pladser til syv vindmøller.

Fondens ledelse arbejder for tiden på muligheden for at realisere to større projekter

  • etablering af detailhandel med dagligvarer m.m. på ubenyttede arealer nær havnen
  • opførelse af ny facilitetsbygning for både fiskere og lystsejlere

Havnefogeden er fuldtidsansat, og deltidsmedarbejdere udgør ligeledes et årsværk.

 

Plads til alle

Havnens motto er ”Plads til alle”, hvilket signalerer, at turister, fiskere, fastliggere, “indfødte”, gæstesejlere og autocampere m.m. er velkomne.
Helt i overensstemmelse med mottoet er kan alle frit færdes til fods på havnearealerne.
Du opfordres dog til at tage hensyn til erhvervsaktiviteterne på havnen og hjælpe med til at holde havnen ren og pæn ved ikke at smide affald.

Primært om sommeren er der forskellige aktiviteter på havnen for både børn og voksne.
– ofte arrangeret af frivillige.

I forbindelse med havnejubilæer er der udgivet jubilæumsskrifter.
Enkelte eksemplarer kan købes på havnekontoret.

 

God fondsledelse

God-Fondsledelse
Download PDF