Fang flad- og rundfisk samt fjæsinger

Der er god plads til at være lystfisker fra molerne og fra båd.
Langs øst og vest molen er der anbragt platforme til brug for lystfiskere.
Også molehovederne ved indsejlingen er populære.

På grundene uden for havnen er der gode muligheder for både hornfisk og makrel i sæsonen.
I den nordvestlige ende af den store parkeringsplads er der en fiskerenseplads med mulighed for både at rense, skylle og pakke fangsten – og komme af med affaldet.