Lidt historie og aktuelle oplysninger om Bønnerup Havn

 

Bønnerup Havn ejes og drives af Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn, som er stiftet i 2015 ved sammenlægning af de to fonde, som indtil da ejede og drev henholdsvis fiskerihavnen og lystbådehavnen.

 

Fiskerihavnen

Ved indvielsen af Bønnerup Havn i 1937 kunne fiskerne og de øvrige borgere i byen glæde sig over det flotte resultat af 20 års hårdt slid for at få etableret en egentlig havn ved fiskerlejet. Næsten alle de nævnte deltog med et stort frivilligt arbejde for sagen.

Fiskerihavnen var de efterfølgende 50 år krumtappen – livsnerven – ved Bønnerup Strand.

Fiskerne og de øvrige Bønnerup-borgere har vist en enestående evne til at se og udnytte de muligheder, som fiskeriet og havnen kunne give.

Størrelsen af de hjemmehørende både har været stigende indtil sidst i 90´erne, så derfor har det været nødvendigt at udbygge fiskerihavnen. Den er således blevet udvidet i 1951, 1964, 1975 og 1997. Den sidstnævnte udvidelse omfattede en forlængelse af molerne med 250 meter.

Faciliteterne til landing og opbevaring af fisk er løbende blevet moderniseret, så havnen nu råder over isværk, køle-fryserum, kasse-udlevering, miljøplads til håndtering af farligt affald m.m. Der har været op til 3 fiskeopkøbere på havnen, men nu er der kun en enkelt.

Antallet af hjemmehørende erhvervsaktive fiskekuttere var størst midt i 70´erne med 55 stk. Nu er der 18 hjemmehørende fiskefartøjer, hvoraf enkelte dog ikke lander fisk kontinuerligt.

I perioder benytter fiskefartøjer, der er hjemmehørende i andre danske og udenlandske havne, Bønnerup Havn som basishavn.

Trods nedgang i antal hjemmehørende fartøjer og i værdien af landet fisk i forhold til ”gode tider” for fiskeriet har havnens ledelse tiltro til, at der også fremover vil være et betydeligt fiskeri fra Bønnerup Havn, og derfor foretages der løbende vedligeholdelse, renovering og modernisering af fiskerihavnen og faciliteterne derpå.

 

Lystbådehavnen

I forbindelse med molebyggeriet i 1997-98 blev en ny vestmole ført ind til land. Herved opstod der et område mellem vejen ud til fiskerihavnen og den nye vestmole, som kom til at bestå af sand og lavt vand uden afløbsmulighed. Endvidere ville fiskerihavnens ledelse gerne etablere en reparationskaj til store kuttere i det østbassin, hvor Bønnerup Strand Bådelaug siden 1981 havde haft sine flydebroer liggende på lejebasis.

På den baggrund opstod ideen om at bygge en ny lystbådehavn på det inddæmmede areal og flytte lystbådene dertil.

Der blev stiftet en erhvervsdrivende fond, som skulle bygge og drive den nye lystbådehavn ved Bønnerup Strand. Indskydere af fondskapital var Bønnerup Strand Bådelaug, Bønnerup Strand Sejlklub, Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn og den daværende Nørre Djurs Kommune (nu en del af Norddjurs Kommune).

Lystbådehavnen blev bygget i årene 1998-1999, og også i den forbindelse blev der ydet et stort frivilligt arbejde. Indvielsen blev foretaget i august 1999, hvor den nyanlagte lystbådehavn havde plads til 200 både.

Store dele af arealerne ved lystbådehavnen er løbende blevet bebygget med feriehuse, fælleshus med havnekontor, klubhus til ungdomssejlere, redskabsskure, toiletbygninger, fiskerenseplads m.m., og havnen er blevet udvidet med broer til fastliggere og gæstesejlere, senest i 2013/14, hvor bassinet nord for lystbådehavnen blev renoveret og omdannet til brug for fastliggende store lystbåde.

Lystbådehavnen er hvert år af Friluftsrådet tildelt ”Blå Falg”, og ledelsen vil også fremover bestræbe sig på at opfylde kriterierne for at modtage denne hædersbevisning.

Der er nu 255 pladser i størrelsen 2 – 7 m bredde i lystbådehavnen, hvoraf enkelte p.t. er ledige. I hvert af de seneste år er havnen blevet anløbet af omkring 3.500 lystsejlere.

 

Andre oplysninger om Bønnerup Havn

Udover at drive fiskeri- og lystbådehavn består fondens aktiviteter i udlejning af bygninger til erhvervsformål og af arealer til såvel ferieboliger som til erhvervsformål, herunder udlejning af pladser til 7 vindmøller.

Primært om sommeren er der forskellige underholdende aktiviteter på havnen til glæde for såvel børn som voksne. Disse aktiviteter arrangeres i høj grad på frivillig basis.

Fonden har kun én fuldtidsansat medarbejder, nemlig havnefogeden. Derudover er der ansat enkelte medarbejdere på deltid, så antal årsværk til drift af havnen er ca. 2.

Havnens motto er ”Plads til alle”, og det signalerer bl.a., at både fiskere, fastliggere, gæstesejlere og autocampere er velkomne, uanset størrelse m.m.

Helt i overensstemmelse med det nævnte motto er der adgang for alle til at færdes til fods på havnearealerne. Besøgende opfordres dog til at tage hensyn til erhvervsaktiviteterne på havnen og til at bistå med at holde havnen ren og pæn ved ikke at henkaste affald på arealerne.

I forbindelse med et par af havnens jubilæer er der udgivet jubilæumsskrifter. Enkelte eksemplarer deraf kan købes på havnekontoret på Vestre Mole.

Udover løbende vedligeholdelse og renovering arbejder fondens ledelse for tiden på at skabe mulighed for realisering af to større projekter, nemlig etablering af detailhandel med dagligvarer m.m. på ubenyttede arealer nær selve havnen og opførelse af ny facilitetsbygning til brug for både fiskere og lystsejlere.