Efter indsejling i havnen skal du søge efter ledig bådplads.
Alle bådpladser har et markerings skilt synligt fra vandet, med en rød og en grøn side.

Vender den røde side ud, må du sejle videre.
Ejeren er kortvarigt ude men kommer tilbage meget snart.

Vender den grønne side ud, er der plads, og du kan lægge til kaj og fortøje.

Når du har fortøjet skal du se efter skiltene med pilene, de viser vej til betalingsautomaten i indgangen ved havnekontoret, Vestre Mole 2.

Her løser du billet til det antal dage/nætter du bliver.
Skal du bruge havnens øvrige faciliteter, må du også løse havnekort.
Hvert kort koster kr. 50,- i depositum.
Beløbet refunderes, når du afleverer kortet igen i automaten.

  • Når du køber kort, reserveres et beløb på din konto.
  • Ved aflevering af kortet igen hæves det beløb, der er brugt for.
    Du betaler således kun for forbruget.
  • Reserveringen af beløbet på din konto opretholdes i 5 dage.
    I den periode kan du også aflevere dit kort uden at skulle bruge dit kreditkort igen.
    Efter de fem dage trækkes det reserverede beløb, og tilbageleverede kort afregnes i kontanter ved automaten.

Du kan se vores takster her: