Den nye bestyrelse har konstitueret sig (opdateret)

Opdateret den 25.07.2023 med nyvalgte medlemmer og ny konstituering pr. 23.07.2023 Den nye bestyrelse i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn har på det første bestyrelsesmøde efter valget konstitueret sig som følger: Når der er sket supplering af bestyrelsen på de aktuelt vakante pladser, sker der igen konstituering med henvisning til den erhvervsdrivende fonds vedtægter. Der…