Opdateret den 25.07.2023 med nyvalgte medlemmer og ny konstituering pr. 23.07.2023

Den nye bestyrelse i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn har på det første bestyrelsesmøde efter valget konstitueret sig som følger:

  • Formand: Tina Lykke Andersen (Repræsentant fra fastliggere)
  • Næstformand: Henrik Christensen (Repræsentant fra erhvervsdrivende)
  • Økonomiansvarlig: Niels Erik Nørgaard (Repræsentant fra fastliggere)
  • Bestyrelsesmedlem Benny Hammer (Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune)
  • Bestyrelsesmedlem Tom Bytoft (Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune)
  • Bestyrelsesmedlem Jimmy Kaagh (Repræsentant fra fiskeriforeningen)
  • Bestyrelsesmedlem Jim Johanson (Repræsentant udpeget efter 5.03)

Når der er sket supplering af bestyrelsen på de aktuelt vakante pladser, sker der igen konstituering med henvisning til den erhvervsdrivende fonds vedtægter. Der er også i fondens vedtægter mulighed for yderligere supplering af bestyrelsens medlemmer. Her arbejder bestyrelsen videre med afdækning af behovet for udvidelse og afledt relevante kompetencer for denne mulige udvidelse.

Det er bestyrelsens ønske at have et stort fokus det gode møde og det godt samarbejde, og der er arbejdet med rammen for det gode bestyrelsesmøde og rammen for dagsordenspunkter

Stort fokus på åbenhed fra bestyrelsen

Der er i den nye bestyrelse også et stort fokus på åbenhed og gennemsigtighed, som betyder, at vi som bestyrelse efterspørger og deler relevant viden om havnen.

Omkring åbenhed er der truffet beslutning om, at referater og bilag fremadrettet vil være tilgængelige på havnens hjemmeside, undtaget lukkede personfølsomme punkter.

Samtidig vil der i bestyrelsen være et stort fokus på frivillighed, samarbejde og sammenhængskraft, ligesom der igangsættes et arbejde med en inddragende proces omkring en prioriteret udviklingsplan for havnen.

Formandens vision

Den nye formand har en vision for Bønnerup havn, hvor Bønnerup havn fortsat udvikler sig og har en tydelig maritim profil med en stærk og bæredygtig udvikling, der gør Bønnerup havn til en tydelig spiller på landkortet over fantastiske havne – Et levende maritimt miljø med plads til alle.

Alle henvendelser skal rettes til Tina Lykke Andersen på e-mail: tinalykkeandersen@outlook.dk