Vindmøllerne viser vej

Havnens koordinater er: 56.32.1 N / 10.42.8 E

 

Et godt landemærke for anduvning er de syv store vindmøller på molerne, tre på vestmolen og fire på østmolen.
Ø og W for indsejlingen ligger grunde på under 2 m vanddybde op til 0,7 sm ud fra kysten.
Ca. 2.4 sm øst for indsejlingen strækker Stavnshoved Rev sig op til 0,7 sm ud fra kysten.
Revet er markeret med en nordbøje
Har man passeret grunde og rev lægges kursen til et punkt ca. 0,1 sm N for indsejlingen, hvorefter indsejlingen kan anduves i kurs ret S (180°).
Molerne yder god beskyttelse i dårligt vejr.

Lystbådehavnen råder over 260 pladser i de 2 inderste vestlige bassiner.
Pladser markeret med grønt skilt må benyttes af gæstesejlere.

Inderste bassin har en dybde på ca. 3 m ved daglig vande. Her er 4 flydebroer med hækpæle og 3 faste broer, hvor der fortøjes langskibs.
Promenadebroen er udelukkende forbeholdt gæstesejlere over 12 m.
Flydebroernes brohoveder er ligeledes forbeholdt gæstesejlere.

Det lille bassin har faste broer med hækpæle, samt fortøjningsmulighed langskibs.
Dybden er max. 2,5 m ved daglig vande.
Dette bassin er forbeholdt store både med en dybdegang på max 2,0-2,2 m.
Pladser markeret med grønt skilt må benyttes af gæstesejlere.

Det yderste lille bassin på vest siden er forbeholdt erhvervsfiskeriet og benyttes som lossebassin.

Det store bassin på østsiden er forbeholdt erhvervsfiskeriet. Dybden er ca. 5 m ved daglig vande.

Lystsejlere, der er for store til at ligge i lystbådehavnen, kan med tilladelse af havnefogeden fortøje i det østlige bassin.

Kørestolsbrugere og andre gangbesværede har mulighed for, direkte fra promenadebroen og vestbroen i det inderste bassin, at komme ud på havneområdet, molerne eller op i byen uden at skulle op af ramper eller trapper.