Vindmøllerne viser vej

Havnens koordinater er: 56.32.1 N / 10.42.8 E

  • Et godt landemærke for anduvning er de syv store vindmøller på molerne – tre på vestmolen og fire på østmolen.
  • Ø og W for indsejlingen ligger grunde på under 2 m vanddybde op til 0,7 sm ud fra kysten.
  • Ca. 2.4 sm øst for indsejlingen strækker Stavnshoved Rev sig op til 0,7 sm ud fra kysten.
    Revet er markeret med en nordbøje
  • Har du passeret grunde og rev, lægges kursen til et punkt ca. 0,1 sm N for indsejlingen, hvorefter indsejlingen kan anduves i kurs ret S (180°).

Molerne yder god beskyttelse i dårligt vejr.

Lystbådehavnen har 250 pladser i de to inderste vestlige bassiner.
Pladser markeret med grønt skilt må benyttes af gæstesejlere.

 

Bassiner

Inderste bassin er ca. 3 m dyb ved daglig vande.
Her er fire flydebroer med hækpæle og tre faste broer, hvor der fortøjes langskibs.
Promenadebroen er udelukkende forbeholdt gæstesejlere over 12 m.
Flydebroernes brohoveder er også forbeholdt gæstesejlere.

Det lille bassin har faste broer med hækpæle samt fortøjningsmulighed langskibs.
Dybden er max. 2,5 m ved daglig vande.
Bassinet er forbeholdt store både med en dybdegang på max 2,0-2,2 m.
Pladser markeret med grønt skilt må benyttes af gæstesejlere.

Det yderste lille bassin på vest siden er forbeholdt erhvervsfiskeriet og benyttes som lossebassin.

Det store bassin på østsiden er forbeholdt erhvervsfiskeriet.
Dybden er ca. 5 m ved daglig vande.

Lystsejlere, der er for store til at ligge i lystbådehavnen, kan med tilladelse af havnefogeden fortøje i det østlige bassin.

 

Kørestolsbrugere og gangbesværede

Kørestolsbrugere og andre gangbesværede kan direkte fra promenadebroen og vestbroen i det inderste bassin komme ud på havneområdet, molerne eller op i byen uden at skulle op af ramper eller trapper.