Efterårets sidste arbejdsdag foregår

  • lørdag 19. oktober.

Vi starter kl. 8 – frokost cirka kl. 14.
Medbring gerne værktøj, der passer til dine hænders formåen.

Tilmelding senest otte dage før til
Elvin, mobil 2146 0067 eller
Niels Erik, mobil 2329 0760