Arbejdsdagen er aflyst på grund af corona

MEN – vi kan godt bruge hjælp til en række småopgaver.
De laves som aleneopgaver.
Ring til havnefoged Niels Erik Nørgaard, 2329 0760, og hør nærmere.