Vedr. leje af bådstativer, må vi desværre meddele, at der ikke er flere ledige stativer til rådighed for nye ansøgere. Der afventes bestyrelsens beslutning, hvorledes stativordningen skal fortsætte og dermed om der i næste regnskabsår, skal indkøbes flere stativer.

De bådejere der allerede er i ordningen er ikke berørt af denne meddelelse.
De bådejere, som har ønsket at tilslutte sig ordningen og som ikke kan få et stativ, har fået særskilt mail herom.