Naturfortælling gennem krabber har i nogle år været et tilbagevendende sommerhit i Bønnerup

Tekst og foto: Mogens Greve

Også denne sommer kunne du i Bønnerup møde Kyst- og Fjordcentrets rullende naturvejledere, en masse fisk og krabber – og en masse interesserede sommergæster.
Tre store akvarier og en krabbetrailer – og et telt som havnen satte op.
Fiskerne sørgede for lokale fisk til akvarierne, fiskehandleren for afskær som madding til at fange krabber med og Havnegrillen for is til dagens vinder af krabbeløbet.
”Naturformidling ”pakket ind” i sommeroplevelser er en rigtig god måde til at komme i kontakt med alle aldersgrupper,” fortæller centerleder ved Kyst- og Fjordcentret, Carsten Enemark.

Havde håbet på driftsaftale

”Naturvejlederne på Bønnerup Havn er et af de nyere tiltag, som vi hidtil har søgt kommunale penge til at prøve af.”
Carsten havde håbet på, inden dette års budgetforhandlinger, at lande en driftsaftale for næste år med kommunen, som også omfattede Bønnerup.
”Men det er ikke sket, så lige nu ser det ud til, at vi igen skal søges om pengene.”
For både Bønnerup Havn og for Kyst- og Fjordcentret ville det lette planlægningsarbejdet ikke at skulle afvente svar på ansøgningen.
”Vi er allerede i gang med at se på 2020, og jo før vi kender betingelserne, jo bedre kan vi både planlægge og markedsføre det. Det handler eksempelvis også om, at Bønnerup Havn i sine forberedelser kan tage os med på råd, hvis blot de ved, at vi er der igen næste år.”
Det bakkes op af havnefoged på Bønnerup Havn, Niels Erik Nørgaard, der siger, at havnen i høj grad værdsætter naturvejlederne på havnen.
”Det er en fornøjelse at være en del af det gode samarbejde og samtidig at se og høre tilfredsheden blandt store og små på havnen.”

Bønnerup hitter blandt sommergæsterne

Foruden i Bønnerup kunne du i sommer møde naturvejlederne på deres faste pladser ved Grenaa Naturskole, i Fjellerup og ved Kyst- og Fjordcentret.
Naturvejlederne gør meget ud af at tilpasse sig den enkelte lokation og lade stedet være med til at afgøre fortællingerne.
Carsten fortæller, at naturvejlederne møder mere end 30.000 mennesker om året.
”Bønnerup er et meget velbesøgt sted, hvor det giver rigtig meget mening, at vi er til stede i skolernes sommerferie. Jeg er da også meget optimistisk med hensyn til den politiske velvilje, men vi kan bare ikke handle på det, før vi har et endeligt tilsagn om økonomien.”
Et par gange i sommerens løb havde Carsten selv vagten i Bønnerup.
”Du møder en masse glade mennesker i alle aldre, og de lytter virkelig, når du fortæller gode historier om dansk natur. Nogle gange står børnene ligefrem og venter om morgenen – med madpakker, så de er klar til en hel dag sammen med os.”
Carsten fortæller, hvordan voksne hænder ofte har nemt ved at finde bunden af bukselommen, mens børnene er anderledes ivrige, når der skal holdes ved krabber.
”Men de voksne lærer helt sikkert også lidt. Krabber er bare en rigtig god indgangsvinkel til megen anden snak om naturen. Vi bringer folk lidt tættere på naturen og håber, at det så også smitter af på, hvad man gør med vandmiljø og miljø i det hele taget.”