Referat Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 21. februar 2022

Bestyrelsesposterne er fordelt sådan her

– Formand, Pia Christensen
– Næstformand, Per Sjkødt Hansen
– Økonomiansvarlig, Olav Nielsen
– Sekretær og referent, Jacob Haaber

Etablering af udvalg

Til bestyrelsesmødet blev der etableret udvalg til fremtidigt arbejde. Tovholderne for de forskellige udvalg er markeret. Tovholderne er ansvarlig for mødeafholdelse og tilbagemelding til bestyrelsesmøderne.

  • Vedligeholdelsesudvalg: Niels Erik Nørgaard, Lars Mohr Christensen, Kaj Jensen, Benny Hammer.

Vedligeholdelsesudvalget beskæftiger sig med arbejdsgrupper og vedligehold til f.eks. arbejdsdage, havehold, malerhold, toiletbygning m.m.

  • Affaldshåndtering: Kaj Jensen, Niels Erik Nørgaard, Benny Hammer

Affaldshåndteringsudvalget beskæftiger sig med affaldshåndtering, komprimatoren, betaling og affaldsgården.

  • Ansvarlig for årshjul: Pia Christensen, Kaj Jensen, Niels Erik Nørgaard, Lars Mohr Christensen
  • Det Maritime Hus: Benny Hammer, Jacob Haaber, Pia Christensen.
  • Gennemgang af kontrakter: Olav Nielsen, Per Skjødt Hansen, Jacob Haaber.  

Øvrige punkter på bestyrelsesmødet

  • Toiletbygningen har været åben i uge 6-7. Vi modtog en klage i starten – Der manglede sæbe, toiletpapir og handicaptoilettet var beskidt. PC talte med LM efter at have fulgt op på klagen, og dette var korrekt. PC fyldte op derefter, og rengjorde handicaptoilettet, og LM gav driftsassistent Morten besked på at følge op på det derefter.
  • Udvalget for etablering af nye pladser har udarbejdet planer for inddragelse af den gamle lodshavn til lystbådehavn samt et udarbejdet budget for udvidelsen. Denne beslutning træffes på budgetmødet d. 14/03-2022.
  • Sandflugten i lystbådehavnen er KJ og NN obs på. De afventer at forårets stormene aftager og derefter etableres der en rande på stranden som vi før har brugt som løsning
  • Der har været et ønske om frivillig hjælp vedr. kranløft i weekender. De der ønsker at hjælpe, gør det gratis, dvs. ingen løn eller andre goder ved denne hjælp. NN, KJ og LM finder sammen en plan for at sætte denne frivillige hjælp og kranløft i system, så alle parter føler sig trykke i løsningen/tilbuddet. NN, KJ taler med LM om hvordan det kan fungere. Prisen for løft lader vi være som pt. 575.- kr. for et løft på hverdage, 1150.- kr. i weekender.
  • Vedrørende traktoren som bådlauget ønsker råderet over. Der skal udfyldes logbog ved brug, så brugerne kan låne den. Nøgle udleveres til bådlauget.