Orientering fra bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

Bønnerup, 26. maj 2020

Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn sikrer sig i højere grad fleksibilitet og høj driftssikkerhed med ny aftale om 100% outsourcing af arbejdsopgaver til Grenaa Havn.

Som en del af bestyrelses- og strategiarbejdet har bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn haft fokus på både at effektivisere driften af havnen og samtidig sikre større fleksibilitet og højere driftssikkerhed.

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn har gode erfaringer fra det eksisterende samarbejde med Grenaa Havn, og det har derfor været helt naturligt at udbygge dette samarbejde.
Allerede fra dags dato vil Grenaa Havns medarbejdere derfor blive synlige i havnebilledet også på Bønnerup Havn.

Bestyrelsesmedlem Kaj Jensen (fastliggerrepræsentant) glæder sig over det forestående samarbejde med Grenaa Havn:
”I Grenaa er der en lidt større organisation at trække på herunder en bredere palette af kompetencer, som vi her i Bønnerup glæder os til at få gavn af. Det giver os en god fornemmelse af tryghed, at der er en større organisation til at bakke os op. Så har Grenaa Havn naturligvis også stor erfaring med drift af lystbådehavnen på Anholt, hvilket kommer til gavn for de mange lystsejlere, som vi hvert år får besøg af her i Bønnerup”.

I Bønnerup findes der 250 populære bådpladser til lystsejlerne.

Grenaa Havn har i forvejen et godt kendskab til Bønnerup Havn, idet Grenaa Havn i flere år har leveret bogholderi- og regnskabsydelser for Bønnerup Havn.

Bestyrelsesmedlem Per Skødt Hansen (formand for Fiskeriforeningen) fremhæver, at bestyrelsen ser gode muligheder for at opnå flere synergieffekter:

”Ved at indgå i et samarbejde med Grenaa Havn vil vi kunne effektivisere arbejdsgangen i Bønnerup, og sandsynligvis vil vi kunne få glæde af nogle bedre indkøbsaftaler ved at udnytte stordriftsfordele sammen med Grenaa.”

Pia L. Christensen (næstformand og erhvervsrepræsentant) er glad for den udvikling som Bønnerup Havn har oplevet de senere år:

”Vi oplever stor opbakning til vores tiltag i Bønnerup, og vi har også hidtil set en fin udvikling. Dog er vi samtidig utroligt opmærksomme på, at tiden er inde til at optimere vores setup. Kun på den måde kan vi sikre fortsat vækst og udvikling til gavn for os alle og vores kunder og samarbejdspartnere”.

Bønnerup Havn ejes og drives af Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn.

Fonden er stiftet i 2015 ved sammenlægning af de to fonde, som indtil da ejede og drev henholdsvis fiskerihavnen og lystbådehavnen.

Udover at drive fiskeri- og lystbådehavn udlejer fonden bygninger til erhvervsformål og arealer til både ferieboliger og erhvervsformål – herunder pladser til syv vindmøller.

Havnens motto er ”Plads til alle”, hvilket signalerer, at turister, fiskere, fastliggere, lokale borgere, gæstesejlere og autocampere m.m. er velkomne.

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavns samlede bestyrelse udgøres af

  • Pia L. Christensen
  • Hans Husum
  • Per Skødt Hansen
  • Olav Nielsen
  • Lene Skovsgaard Sørensen
  • Niels Hans Fisker, Kaj Jensen
  • Nerisa Pedersen
  • Henrik Carstensen

Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn