Grenaa Havn og driften af Bønnerup Havn

I efteråret 2023 skulle kontrakten med Grenaa Havn genforhandles. Forhandlingsforløbet har indeholdt en afdækning af opgaveløsningen fra Fondsbestyrelsens side i forhold til driften af Bønnerup Havn.

Afdækningen af opgaveløsningen har medført, at det desværre ikke er lykkedes at nå i mål med en fornyet kontrakt. Grenaa Havn har valgt at opsige samarbejdet med henvisning til en usikkerhed i forhold til, om de kan leve op til de arbejdsopgaver, som afdækningen indeholder.

Det betyder, at Fondsbestyrelsen er gået i gang med at arbejde med en afløser for Grenaa Havn.

Grenaa Havn fortsætter uændret frem til en anden løsning kan iværksættes.

Samtidig takker Bønnerup Havns Fondsbestyrelse for samarbejdet, der blev indgået tilbage i 2020.