En opdatering fra bestyrelsen


Kære alle brugere på havnen.

Lige nu består bestyrelsen af seks personer:

– Pia Christensen (formand)
– Olav Nielsen (økonomi ansvarlig)
– Hans Fisker Jensen
– Hans Husum
– Per Skjødt Hansen
– Kaj Jensen

Bestyrelsen kan vælge at udvide bestyrelsen med yderligere 1-3 medlemmer (maksimalt 9 medlemmer i alt), hvis der er brug for viden på nogle områder, som bestyrelsen mener, at et nyt medlem kan bidrage med.

Fastliggere: Valg til bestyrelsen
Fastliggerne skal have valg til bestyrelsen. I den kommende uge, sender de en indbydelse til valg samt et skriv om, hvordan man forsvarligt kan afholde valg i covid-19 tider.

Vedrørende referat til bestyrelsesmøde
Brugere af havnen har efterlyst referater fra bestyrelsesmøderne. Disse er ikke offentligt tilgængelige fordi, at de indeholder personfølsomt data. Og da Fonden Bønnerup Havn drives som en fond og ikke som en bestyrelse i f.eks. en interessegruppe, forening mm. må vi ikke offentliggøre referater.
Derfor arrangerer bestyrelsen i stedet dialog møder, hvor vi kan informere samt svare på spørgsmål. Som følge af covid-19 og forsamlingsforbud blev dialog mødet i foråret aflyst. Lige så snart det kan lade sig gøre, sender vi en indbydelse til dialog møde for havnens brugere.   

Prioriteringer og tiltag

De sidste par måneder har bestyrelsen arbejdet for at effektiviserer budgettet ved at kigge posterne igennem, gennemgå kontrakter m.m. Her er det lykkes os at spare et stort beløb på f.eks. kontingenter til forskellige medlemskaber vi ikke brugte. Dermed har vi prioriteret at bruge et større beløb på reparation af isværket. Isværket spiller en betydelig rolle på havnen, Da fiskerne, hjemmehørende såvel som fiskere udefra m.fl. afhenter meget is på Bønnerup Havn. Derfor er det ekstremt vigtigt at vedligeholde det. Samtidigt vil der blive repareret og udskiftet anoder på hele havnen i foråret, da flere er væk eller faldet ned. I efteråret vil slæbestedet blive udbedret og renoveret.

Toiletbygningen
Igennem de sidste 6 år har Norddjurs Kommune varetaget rengøring og driften af toiletbygningen, hvor Bønnerup Havn har stået for rengøringen af toiletterne ved fiskerensepladsen. Vi har valgt at bruge samme rengøringsfirma som kommunen bruger til toiletbygningen, til også at gøre toiletterne ved fiskerensepladsen ren.

Toiletbygningen er blevet åbnet for brug før, at den er blevet hoved rengjort, hvilket har givet startproblemer. Vi er obs. på det, og har fået det ordnet.

Lokalerne på Vestre Mole gør driften fra Grenaa Havn rene. Det har hele tiden været med i den kontrakt vi har indgået med dem.

HK Sommer
Vi har fået lejet lokaler ud, i det gamle HK Sommer. Der kommer flere nyheder om lejemålet inden sommer, og når lejer er klar.

Arbejdsdage 2021
Arbejdsdagene i 2020 blev aflyst som følge af covid-19. Derfor var der en del opgaver som ikke blev udført. Der er nu lavet en ny ”covid-19 venlig” plan for arbejdsdage 2021, som fordeler sig ud over hele året (Læs eventuelt nyheden her på hjemmesiden). De første arbejdsdage vil blive arrangeret i maj.

Øvrige


Kranløft
Vi har en aftale med Grenaa Havn, vedr. bemanding ved løft med kranen, og der havde vi for kort tid siden en episode, hvor Grenaa havn ikke kunne stille med mandskab, til varetage nogle aftalte løft. Da der blandt de aftalte løft, var bådejere der havde taget fri fra arbejde og som kom langvejs fra, valgte Grenaa Havn at lade en kranbil foretage disse løft. Det beklager vi meget, og det er i øvrigt Grenaa Havn der betaler udgifterne til kranbilen.

Driftsassistent på havnen sommersæson 2021
Fra maj og hele sommersæsonen ud, vil driftsassistent Morten Hvid Schmidt være på havnen alle hverdage. Kan Morten ikke svare på spørgsmål mm. så giver han besked videre til Driftsansvarlig Lars Mohr Christensen. Begges kontaktoplysninger er også at finde på Bønnerup Havns hjemmeside.

Mht. til Grenaa Havn og driften. Målet har hele tiden været at bringe flere hænder til havnen, så driften var mindre sårbar f.eks. i forhold til ferie, sygdom. Om sommeren og i den kommende tid, er der brug for flere hænder, og der er brug for at kunne kalde flere folk ind.

Spørgsmål til bestyrelsen
Har du spørgsmål eller andet du vil drøfte med bestyrelsen, så opfordrer jeg til, at du aktivt henvender dig til de bestyrelsesmedlemmer, som fastliggerne, erhvervelejerne, og fiskerne selv har valgt ind i bestyrelsen. Disse varetager fastliggernes, lystbådehavnens, erhvervslejerne, og fiskernes interesser. Fem ud af de seks bestyrelsesmedlemmer er på havnen stort set hver dag.

Mange hilsner

Pia Christensen

Formand Fonden Bønnerup Havn.