Endnu bedre “Plads til alle” og bæredygtig udvikling af Bønnerup Havn

Vi har en fantastisk havn i Bønnerup. En havn, der siden opførelsen i 1937 har været et yndet samlingssted for fiskere, fastboende, lystsejlere, lystfiskere, camping- og sommerhusgæster samt øvrige turister. Havnen er et kæmpe aktiv, der hvert år besøges af mange tusinde mennesker og Havnen rummer i dag flere spisesteder, butikker og erhverv.

For at havnen fortsat skal være attraktiv, har vi de sidste par måneder arbejdet med et par spændende projekter, der begge er med til at udvikle og fremtidssikre Bønnerup Havn.

Plads til alle – Renovering af eksisterende og indkøb af nye bordbænkesæt på Bønnerup Havn

Der har længe været et ønske om at højne standarden og det umiddelbare indtryk af havnen for havnens mange besøgende ved dels at renovere eksisterende bænke, dels skrotte de ringeste af de gamle og dels indkøbe nye. De nye bænke skal være en langsigtet investering i vedligeholdelsesfrie, robuste og vejrbestandige materialer, der kan holde i mange år.

En enig bestyrelse i Bønnerup Havnefest har ønsket at indskyde godt 75.000 kr. i projektet. Et beløb som tages fra det overskud Havnefesten indbragte ved jubilæumsfesten i 2022. Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn ønsker at bidrage med 32.500 kr.

Derudover er der fra mange af havnens frivillige ytret ønske om at hjælpe, dels med renovering af eksisterende bænke, dels samling og montering af nye. Vi har ansøgt LAG Djursland om midler, og vi kan med stor taknemmelighed her afsløre, at LAG Djursland har valgt at støtte projektet med hele 122.100 kr. – Samlet set kan vi lave nyt miljø på havnearealerne til de mange besøgende for 229.600 kr.

Et meget spændende projekt, som vi glæder os til at følge hele vejen. Havnens utrættelige hjælpere har tilbudt, at de her i vinter vil renovere de gamle bænke, hvor det giver mening og samle og opsætte de nye. Et frivilligt stykke arbejde, der gør, at midlerne rækker endnu længere til glæde for os alle på havnen. De nye bænke forventes at stå klar i foråret 2024.

Vi skylder en stor tak til Bønnerup Havnefests mange frivillige, hvis arbejde har generet overskuddet, LAG Djursland og havnens frivillige hjælpere. Det bliver så flot med de nye borde-bænke, og det vil give hele havnen et kæmpe løft til glæde for de mange brugere af Bønnerup Havn.

Solcelleanlæg Bønnerup Havn

LAG Djursland har ligeledes valgt at støtte vores indkøb af et solcelleanlæg, der kan understøtte driften af havnens isanlæg. Vi ser meget frem til denne grønne investering, der giver mulighed for en mere bæredygtig drift af isværket, som er en nødvendighed for både havnens fiskeforretning og fiskeriet på Bønnerup Havn.

Alt i alt to meget spændende projekter, der på hver deres måde bidrager positivt til udviklingen af Bønnerup Havn.