Overvejer du at flytte på havnen?

Har du brug for plads og/eller overvejer at flytte på havnen, har vi ledig plads

Erhvervslejemål – Rødspættevej 12, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg

Se tegningerne – og tag en snak med havnefoged Niels Erik Nørgaard, tlf. 2329 0760, havnefoged@boennerup-lbh.dk