For Bønnerup Havn handler fremtiden meget om at sætte en fælles kurs for alle interessenter

Tekst og foto: Mogens Greve

Det Maritime hus samt nyt fælleshus og ny kunstnerbygning var blandt emnerne på januar måneds dialogmøde mellem havnens brugere og bestyrelsen i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn.
Havnefoged Niels Erik Nørgaard har været med gennem den årelange planlægningsfase af det nye fælleshus og fortæller her lidt om tankerne bag.

Fælleshuset skal samle
”En af mine og bestyrelsens opgaver er hele tiden at tænke fremtiden ind i planlægningen,” fortæller Niels Erik.
”Der er ingen facitliste. Men en del af fremtidsdebatten er også at forholde sig til tankerne bag mulighederne. Er økonomien til det og lever det op til både havnens og brugernes forventninger og ønsker. Eller skal vi kigge i nye retninger.”
Det nye fælleshus handler om andet og mere end ”blot” et hus.
Det indgår som en del af en større plan for optimering af havnen – og gøre den endnu mere attraktiv for både erhvervsfiskerne og fritidsfolket.
”Huset er tænkt som centralt samlingspunkt for mangeartede aktiviteter på land og i vand.”

Trækker i forskellige retninger
Som det ser ud lige nu, trækker aktiviteter på havneområdet i geografisk forskellige retninger.
”Overordnet betyder det en spredning af aktiviteterne frem for en samling”.
Den påtænkte placering af nyt fælles-/facilitetshus – nr. 7 på kortet – er én mulighed blandt flere med hensyn til såvel placering som til indhold.
Sammen med Cafe Kajkanten og de ledige lokaler, hvor Møllefisks tidligere havde til huse, er der mulighed for at tænke forskellige aktiviteter ind
– og derved skabe et nyt ”kerneområde”.
Det kan på sigt styrkes ved at samle fiskeriet i øst bassinet – nr. 5 og 6 på kortet.
Derved åbnes mulighed for at udvide aktiviteterne i lystbådehavnen i det nordlige bassin.

Havnen skal se det under ét
Den senere tids investeringer har samtidig været med til at gøre Bønnerup Havn til en moderne og tidssvarende fiskerihavn.
”Som havn er vi nødt til at se det hele under ét, hvorimod de forskellige brugere naturligt nok har meget fokus på egne behov og ønsker.”
Niels Erik ser ikke én bestemt løsning som eneste mulighed.
”Det er bare vigtigt, at alle også forholder sig til sin egen rolle i forhold til havnens samlede funktionalitet, tiltrækningsevne og økonomi. Helheden bør indgå som en del af alle tanker og planer om individuelle tiltag.”
Havnen har ingen garanti for, at brugerne af de forskellige bygninger forbliver i bygningerne for altid.
”Vi er nødt til også tænke på, hvordan nyt byggeri hænger sammen med det eksisterende – og på alternative anvendelsesmuligheder af bygningerne.”