Målet med havnefesten i Bønnerup er først og fremmest nogle sjove dage for lokalområde og besøgende

Regler betyder, at havnefesten ikke må opbygge formue, og at eventuelt overskud skal bruges på velgørende formål i lokalområdet.
I 2018 var skærpede krav fra brandmyndighederne med til at gøre et stort indhug i overskuddet.
Forbedringerne af hallen kostede nemlig 100.000 kroner.
”Der skal løbende investeres for overhovedet at kunne holde festen,” fortæller et af havnefestens syv bestyrelsesmedlemmer, Vita Glad Petersen.
”Vi booker musik for 140.000 kroner, kontrollørerne koster 16.000, mens der også løbende må købes nye frituregryder og andet.”
Der er under festen gratis adgang på havnen, mens fortjenesten kommer fra salg af drikkevarer.
”Rent praktisk hverken kan eller vil vi tage entré. Vi optimerer og tilpasser udgifterne, og 7-9-13 har festen givet overskud hvert år.”
Det har givet mulighed for mindre tilskud til blandt andet Det maritime hus og til opstart af Bønnerupkalenderen og Bønnerup Kontakten.
”Vi plejer også at give medaljer til Bønnerupløbet og låne dem vores popcorn- og slush ice maskine.”

Årets højdepunkt
Festen er for mange ”bønneruppere” årets højdepunkt, hvor 2-300 frivillige hjælpere er i sving i løbet af de fire festdage – i år 11.-14. juli.
”Mange lystsejlere planlægger sejlruten efter det, og i vores ferielejlighed er det festugen, der først lejes ud.”
Egentlig havde man annonceret dette års fest som 50-års jubilæum, men nærmere efterregning viste, at det først er til næste år.
”Vi spurgte på et tidspunkt hjælperne, om vi skulle droppe gratis øl og mad til dem for at kunne generere et større overskud til uddeling. Men det ønsker man ikke. Forplejningen hører med til festen.”

Lytter til familiens stemme
Vita er kasserer og bruger året rundt mange timer på arrangementet.
”Omkring festugen holder jeg altid ferie, selv om det ikke bliver til så meget fest for mig.”
På et tidspunkt luftede hun for familien tanken om at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet, men det faldt ikke i god jord.
”Det er bare blevet en del af vores hverdag, og jeg er jo heller ikke træt af det. Så jeg har lyttet til familiens stemme.”
At folk generelt er gode til at melde sig som hjælpere gør det også nemmere at være arrangør.
”Vi annoncerer opgaverne på Facebook, og ved den årlige generalforsamling er der også mange af de 60-80 deltagere, der skriver sig på. De fleste af hjælperne har selv meldt sig.”

Prioriterer det lokale handelsliv
Havnefesten giver i det hele taget meget tilbage til lokalområdet, og udgangspunktet er, at mest muligt handles lokalt.
”Vores idé er, at alle skal have noget ud af det, og at de andre på havnen også tjener på de mange mennesker.”
Der samarbejdes desuden med sommerens fester i Gjerrild og Fjellerup.
”Vi har fælles annoncering af datoerne og bannere m.m. og har fælles slush ice maskine med Gjerrild. Dem låner vi også hegn af, og folk fra Bønnerup tager til Gjerrild for at passe deres bar lørdag aften, ligesom der kommer en flok fra Gjerrild og hjælper os.”

FAKTA
Havnefest 11.-14. juli på Bønnerup Havn
med kræmmermarked og hoppeland fredag til søndag
Gratis adgang på havnen
Torsdag – gavebankospil
Fredag – diskotek for børn og unge
Lørdag – slupoptog, havneshow, live-musik og halbal
Søndag – sildebord, veteranbiler/-knallerter, præcisionssejlads, piratbesøg og water-cross