Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn har i denne uge haft besøg af borgmester i Norddjurs Kommune Kasper Bjerregaard og fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen.

På mødet blev drøftet spændende potentialer for fremtiden relateret til oplevelsesøkonomi. Parterne havde flere emner på agendaen, blandt andet de aktuelle udfordringer med sikring af Bønnerup Havns indtægtsgrundlag. Deltagerne drøftede sammenhængen imellem havn og kommune og de hårfine balancer ind i at begge parter samlet set står med det største økonomiske råderum. 

Særligt udbuddet af busgaragen blev vendt med baggrund i stor bekymring for Bønnerup Havn, da busgaragen udgør et stort indtægtspotentiale på den lange bane. Bestyrelsen oplevede stor lydhørhed, og der blev lavet gode aftaler om det fremtidige sammenspil.

Bestyrelsen takkede for et konstruktivt og positivt møde med plads til fokus på både den lange historik om et tæt samarbejde mellem Bønnerup Havn og Norddjurs Kommune, og det fælles fremtidige samarbejde.