Bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn inviterer til dialogmøde for alle brugere af Bønnerup Havn.

Fredag den 12. juni 2020

Tirsdag d. 30. juni 2020 kl. 17.00 på
Den Blå Kutter – Gl. Havnevej 1 – Bønnerup Strand


Dagsorden for mødet er følgende:

– Velkomst
– Orientering om bestyrelsens beslutning om at outsource arbejdsopgaver til Grenaa Havn
– Orientering om fremtidige kontaktgange mellem brugere og havnens medarbejdere
– Fremtiden
– Evt.

Fonden er vært for en øl/vand/kaffe ved mødet. Mødet forventes afsluttet senest kl. 18.00.

Grundet Covid-19 er der plads til maksimalt 50 deltagere. Pladserne tildeles efter ”først til mølle princippet” og kun til dem, der har tilmeldt sig. Som følge af deltagerbegrænsningen anbefaler vi, at I deltager med 1 repræsentant fra hver forening, virksomhed, fastliggere og øvrige interessenter. Tilmeldinger som modtages ud over de første 50 noteres på en venteliste.  


Tilmelding senest den 23. juni 2020 på  e-mail mbebonnerup@grenaahavn.dk


Med venlig hilsen

Henrik Carstensen
Formand for bestyrelsen