Krofatter måtte afsted efter flere rundstykker til de mange gæster ved havnens årlige dialogmøde

Tekst og foto: Mogens Greve

Fiskerierhvervet er for havnen, hvad folkeskolen er for lokalområdet.
Det er en arbejdsplads – og det er meget andet og mere end det.
Fiskerihavnen og lystbådehavnen blev i 2015 lagt sammen, og folk fra ”begge havne” mødte talrigt op, da den nye bestyrelse i ” Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn” inviterede til dialogmøde i Den Blå Kutter.

Velkommen til de mere end 100 fremmødte
Bestyrelsesformand Henrik Carstensen bød velkommen til de mere end 100 fremmødte.
Da tilmeldingstallet sagde 70, måtte Café-indehaver Hilding Hvid i al hast trylle både ekstra kaffe og rundstykker frem – og det lykkedes.
I en spændende, udfordrende og uforudsigelig hverdag, må også bestyrelsen og havnefoged Niels Erik Nørgaard trylle med både materiel og økonomi.
I et tilbageblik fortalte Niels Erik om arbejdet med at få den sparsomme økonomi til at slå til.
Den efterfølgende debat drejede sig både om det, om samspillet mellem erhverv og fritidssejlere + havnens mange øvrige besøgende – samt flere andre ting.

Fiskere og frivillige
”At Bønnerup også er en fiskerihavn er en meget vigtig del af det miljø, som tiltrækker gæster og turister fra både land- og vandsiden,” pointerede Niels Erik blandt andet.
”Vi har investeret i fiskerihavnen og har i dag gode og moderne faciliteter til at understøtte fiskeriet.”
Derfor var det også med en smule bekymring, at han måtte fortælle om en nedgang i landingen af fisk, som i 2019 betød en indtægtsnedgang for havnen i omegnen af 150.000 kroner.
”Mange frivillige gør en stor indsats både ved arrangementer og i dagligdagen – blandt andet med de løbende vedligeholdelsesopgaver. Men det er også nødvendigt for at sikre det høje niveau, der gør havnen til et attraktivt udflugtsmål.”

Fremtiden på kort og lang sigt
Fremtidstankerne kredser blandt andet om et nyt fælleshus, udlægning af areal til en dagligvarebutik og mulighed for husbåde.
Bestyrelsen har siden oktober brugt tiden på at se det hele lidt an.
”På vores næste møde 17. februar skal vi rundt og have et nærmere kig på hele havnen,” fortæller Henrik Carstensen.
”Vi har fået et indblik i muligheder og trusler og har haft en snak om, hvad vi kan på den korte bane – og på længere sigt.”
Han understreger fiskeriets store betydning for havnen og livet på og omkring den.
”Det er en kendsgerning, at vi ikke er en rig havn og skal finde en balance i økonomien. Men vi vil fiskeriet og er bekymrede over det lille antal fiskere. Forsvinder det, skal vi finde andre indtægter. Under alle omstændigheder kan jeg kun opfordre alle til at være med til at tænke kreativt.”