Arbejdsdage 2021: Nyt tiltag 

Med baggrund i skiftende restriktioner pga. Covid-19, vil arbejdsdagene blive fordelt hen igennem året og ikke som tidligere, afviklet på faste datoer.
Yderligere vil vi som noget nyt, kun annoncere de enkelte arbejdsopgaver her på havnens hjemmeside. Her vil den pågældende arbejdsopgave blive beskrevet. Derudover vil det fremgå, hvor mange personer, der kan deltage samt på hvilken dato.

Tilmelding SKAL foregå på mail til: info@boennerup-lbh.dk

Tilmelding foregår efter ”først til mølle” princippet. Hvis der er flere tilmeldte, end der er brug for, så vil disse få afslag og kan så byde ind igen ved næste opgave. Man kan max deltage i 1 arbejdsdag pr. bådplads, således at vi i videst muligt omfang forsøger, at alle får mulighed for at deltage. Der er en risiko for, at der ikke er opgaver nok til alle. Nogle vil derfor ikke nå at deltage i en arbejdsdag og vil derfor blive opkrævet arbejdsgebyr for 2022.