Ny bestyrelse i Fonden Bønnerup Fiskeri-og Lystbådehavn

De interessenter der har mulighed for at vælge repræsentanter til bestyrelsen, har nu afholdt valg. Nedenstående repræsentanter er valgt: Per Skødt Hansen er valgt af Fiskeriforeningen. Pia Christensen er valgt af Erhvervsdelen. Tina Lykke Andersen er valgt af fastliggerne. Den nye bestyrelse tiltræder den 7. juni 2023 og konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde herefter.