Valg til bestyrelsen for fastliggerne i lystbådhavnen

Lørdag d. 19. juni 2021 afholdes der valg til den ene plads som fastliggerne har til bestyrelsen.

Tidspunkt: Lørdag d. 19. juni kl. 10.00 – 14.00 2021.
Sted: Vestre Mole 2, Bønnerup Strand.


For at være stemmeberettiget skal du møde fysisk op og medbringe billedlegitimation.
Du kan ikke stemme via mail eller for andre med en fuldmagt. Du kan ikke stemme, hvis du har resistance til havnen.

Ønsker du at stille op?

På valg er Olav Nielsen. Han ønsker at genopstille.
Modkandidater, der ønsker en plads i bestyrelsen kan melde sig via Havnefoged Lars Mohr på hans mail: driftsansvarlig@boennerup-lbh.dk

S.u. senest  d. 30. maj – 2021.

Man kan kun stemme via fysisk fremmøde. 
Man kan ikke stemme via mail, eller med fuldmagt.

Bedste hilsner fra bestyrelsen.