For den nye bestyrelse i Bønnerup Havn bliver også fremtidsudsigten en væsentlig del af dagsordenen

Tekst og foto: Mogens Greve

I det naturskønne nordlige Norddjurs er Bønnerup Havn både arbejdsplads og et yndet udflugtsmål.
Kombinationen af fiskeri, lystsejlere og natur har året rundt stor tiltrækningskraft på besøgende.
Ikke mindst udsigten til at være med til den fortsatte udvikling af havnen som arbejdsplads og turistmål fik direktør for Grenaa Havn A/S, Henrik Carstensen, til at takke ja til formandsposten i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn.

To adskilte opgaver

”Det er væsentligt for mig at understrege, at selv om det i både Grenaa og Bønnerup handler om havn og vand, er der tale om to vidt forskellige og helt naturligt adskilte arbejdsopgaver,” siger Henrik.
”I bestyrelsen i Bønnerup skal der være fuldt fokus på at drive havnen bedst muligt og på at udvikle den og tiltrække både erhverv og endnu flere besøgende.”
Inden det bliver mere konkret, bruger Henrik den første tid til, sammen med den øvrige bestyrelse, at ”tage temperaturen på havnen”.
”Vi er tre par nye øjne i bestyrelsen og bruger de kommende måneder til at sætte os lidt mere ind i stedet og danne vores indtryk af opgaver og muligheder m.m.”

Afgående formand

Nye i bestyrelsen er også Lene Skovgaard Sørensen og Nerisa Pedersen, der afløser Jørgen B. Nielsen og Vagn Skovdal.
Den afgående formand, tidligere revisor Knud Kildal, takkede af efter fire år på posten.
”Efter at have været med til sammenlægningen af de to fonde, der drev henholdsvis lystbåde- og fiskerihavnen, mente jeg, at det nu var tid til at lade nye kræfter komme til,” fortæller Knud.
”Jeg meddelte i god tid min beslutning. For den nye formand handler det fortsat om både at forene fiskernes og fritidssejlernes interesser og om at se nye muligheder for udviklingen af havnen.”

Sparring med havnefogeden

Henrik fortæller, at der 25. januar er dialogmøde mellem havnen og dens brugere.
”Efter den dag begynder vi at blive mere konkrete, og så ser jeg ellers også frem til sparring med havnefoged Niels Erik Nørgaard. Som eneste fuldtids ansatte kan det være svært for ham at være med i det hele.”
Da Henrik for fire år siden tiltrådte som direktør for Grenaa Havn, kom han fra en tilsvarende stilling i Hanstholm.
”Jeg har en shipping- og logistik uddannelse og har stor erfaring med bestyrelsesarbejde – og har et bredt, fagligt netværk.”
Bønnerup Havn er medlem af Danske Havne, hvor Henrik er med i forskellige arbejdsgrupper.
”Jeg tror, at både havnen og Niels Eriks vil drage fordel af, hvordan vi her kan supplere hinanden.”

Bestyrelsen

  • Formand Henrik Carstensen
  • Næstformand Pia Lyster Christensen
  • Hans Husum, Hans Fisker
  • Kaj Jensen, Per Skødt Hansen
  • Olav Nielsen
  • Lene Skovgaard Sørensen
  • Nerisa Pedersen