Bønnerup Havn ejes og drives af Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

I den tidssvarende og velfungerende fiskerihavn er der i dag knap 20 fiskefartøjer og én fiskeopkøber.
Lystbådehavnen har 255 pladser til lystbåde, og havnen anløbes hvert år af cirka 3.500 lystsejlere.

Daglig drift og to nye projekter
Fonden har ansvaret for den løbende vedligeholdelse af fiskeri- og lystbådehavnen og tilhørende faciliteter.
Udlejning af bygninger og arealer til ferieboliger, erhvervsformål og til de syv vindmøller varetages ligeledes af fonden.
Der er desuden to nye projekter i støbeskeen.

På havnens ubenyttede arealer ønskes etablering af detailhandel med dagligvarer m.m.
Og så er der udarbejdet et projekt med en ny facilitetsbygning for alle havnens brugere.
Den forestående øvelse består i at søge projektmidler til bygningen.

Fondsbestyrelsen
Fonden ledes af en bestyrelse.

 • 2 medlemmer vælges af og blandt fastliggerne i Bønnerup Lystbådehavn
 • 1 medlem vælges af medlemmerne af Bønnerup Fiskeriforening
 • 1 medlem vælges af og blandt virksomhedsejere med erhvervslejemål på Bønnerup Havn
 • 2 medlemmer vælges af Norddjurs Kommune
 • Bestyrelsen udpeger yderligere 1 eller 3 medlemmer

Tirsdag 19. marts mødes ejere af fartøjer med fast plads i lystbådehavnen samt virksomhedsejere med erhvervslejemål på havnen for at vælge sine repræsentanter.
Den nye bestyrelse konstituerer sig i april.

Nuværende bestyrelse:

 • Formand Knud Kildal – valgt af bestyrelsen
 • Per Skjødt Hansen – Fiskeriforeningen
 • Pia L. Christensen – Erhvervsrepræsentant
 • Charles Jensen – Fastliggerrepræsentant
 • Mona Søjberg . Fastliggerrepræsentant
 • Hans Fisker – Norddjurs kommune
 • Hans Husum – Norddjurs kommune
 • Vagn Skovdal Larsen – Valgt af bestyrelsen
 • Jørgen B. Nielsen – Valgt af bestyrelsen