Felter markeret med * skal udfyldes.

  Undertegnede bådejer:  Ansøger hermed om bådplads til nævnte båd:

  Såfremt der ikke er bådplads ledig anmodes om at blive optaget på venteliste for bådplads.  Ved JA, skal navn på andre ejere + ejerandel opgives ved tildeling af bådplads (ejerandel under 25% accepteres ikke.) Der skal samtidig angives, hvem der er ansvarlig for pladsen.  Har du allerede en bådplads angives her:  Forsikring:

  Senest ved tildeling af bådplads SKAL ansvarsforsikring af båden angives og kvittering for betalt præmie forevises.

  Klubberne på havnen har som tillæg til deres medlemskontingent en ansvarsforsikring. Man kan med fordel indmelde sig og få en billig ansvarsforsikring.  Yderligere Informationer:

  Depositum for bådplads og årligt liggegebyr fremgår af det aktuelle takstblad (øverst på siden). Optagelse på ventelisten og retten til den tildelte bådplads er først gyldig, når den fremsendte faktura er betalt. Betales ikke rettidig annulleres anmodningen uden yderligere varsel.  Jeg erklærer med min underskrift/fremsendelse via udfyldelse af denne ansøgningsformular på Bønnerup Lystbådehavns hjemmeside, at jeg har gjort mig bekendt med havnens regler og takster.