Lokale til leje

Lokale til leje Erhvervslejemålet Rødspættevej 12 Bønnerup Strand, 8585 Glesborg er pr. 01/11-2018 til leje. Tegninger kan ses her og interesserede kan henvende sig til havnefoged Niels Erik Nørgaard på tlf 23290760 eller havnefoged@boennerup-lbh.dk