Bønnerup Strand

 

I starten af 1900-tallet slog 3-4 fiskerfamilier sig ned ved Bønnerup Strand. Dengang var der ingen havn, man fiskede fra stranden. Bådene blev trukket op på stranden efter endt fiskeri. De små fiskerhuse, som disse familier byggede kan stadig ses langs med stranden. En stor del af Bønnerup Strands indbyggere i dag er efterkommere efter disse familier. Bønnerup Strand har ca. 900 fastboende indbyggere (2011).
Efterhånden som fiskerlejet blev større, opstod der et naturligt ønsket om at få bygget en egentlig havn.
I 1930'erne fik man endelig lov til at bygge Bønnerup Strands første ø-havn.
I 1950'erne blev den gamle træbro, som førte fra kysten ud til havnen, erstattet af en fast vej. Havnen var da allerede udvidet til 2 bassiner, og den blev nu landfast med fiskerlejet.
I 1960'erne fulgte et nyt stort bassin på østsiden beskyttet af nye moler, så større og større kuttere kunne betjenes. Efterhånden som nye store kuttere kom til med større dybdegang, blev der problemer med dybden i og tilsandding af indsejlingen.
I midten af 1990-erne blev molerne så forlænget ud på dybere vand, og der blev opført 7 store vindmøller på molerne.

Der har boet mennesker i området langt langt tilbage i tiden. I Mejlgård Nederskov ligger en køkkenmødding som bl.a. indeholder skaldyrsdynger, hvilket indikerer, at der har været en boplads fra jernalderen på stedet.
Ved udløbet af Treå Møllebæk lå tidligere Treå Mølle, som omtales så langt tilbage som i midten af 1300-tallet. Møllen har fungeret som mølle for bønderne i baglandet.
Møllen er sikkert ombygget mange gange i de forløbne århundreder, helt konkret ved man, at møllen nedbrændte til grunden i 1859, og blev nyopført det følgende år. I slutningen af 1800-tallet ophørte mølleriet, og møllen blev ombygget til bageri og beboelse. I dag ligger der kun en beboelse på stedet.
Det smukke "Krudthuset", som ligger ved Havet, har en noget broget historie. Det hed oprindelig "Strandhuset" og er bygget i sidste halvdel af 1700-tallet af godsejer Christian Kallager på Mejlgård Slot. Huset blev dels brugt som materielhus ved stranden for Mejlgård Gods og som opholdssted for godsejeren, når denne var ved stranden.
Under Napoleonskrigene (1804-15) blev huset brugt som krudthus for det nærliggende Treå Mølle Batteri. Husets nuværende navn stammer sikkert derfra.
Senere blev huset brugt som "fattighus" og hjemsted for invalider og affældige personer, derefter indrettet til høkerforretning og gæstgiveri.
I dag er huset i privat eje og benyttes som beboelse.
Fra stranden blev der, bl. a. fra Mejlgård, udskibet træ og andet gods med sejlskibe, som lå for anker i Treå Mølle Bugt. Bønnerup Strand havde derfor også en tid lang en toldstation med tilknyttet toldembedsmand.

 

Top

Nyheder

Side 1 af 8  > >>

jun 5, 2018

Syng solen ned aftener, se her: