Virksomhedsoplysninger

Bønnerup Havn
Vestre Mole 2
Bønnerup Strand
8585 Glesborg
CVR: 37 05 29 65

Mobil: 2329 0760
Mobil: 2024 6522

Email Havnefoged: havnefoged@boennerup-lbh.dk

Email Havneassistent :info@boennerup-lbh.dk

Email bogholderi: bogholder@boennerup-lbh.dk

Hjemmeside: www.boennerup-lbh.dk

Havnefoged:
Niels Erik Nørgaard
Mobil: 2329 0760
Havneassistent:
Elvin Nielsen
Mobil: 2024 6522

Fonden Bønnerup Havn

CVR nr.: 37 05 29 65
Selskabsformen er: En Erhvervsdrivende fond.

Bestyrelse:
Knud Kildal,                  Formand         valgt af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer vedtægtsbestemt:
Per Skjødt Hansen,     Fiskeriforeningen
Pia L. Christensen,      Erhvervsrepræsentant
Charles Jensen,           Fastliggerrepræsentant
Mona Søjberg,              Fastliggerrepræsentant
Hans Fisker,                  Norddjurs Kommune
Hans Husum,                Norddjurs Kommune

Vagn Skovdal Larsen  Valgt af bestyrelsen

Jørgen B. Nielsen       Valgt af bestyrelsen

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jvnf. regnskabslovens § 77 a

Top

Nyheder

<< <  Side 7 af 7

jan 1, 2011

Fra 2011 kan sejlere få tømt bådens toilettank i Bønnerup Lystbådehavn.
Kontakt havnefogeden for at låne den transportable toiletaffaldspumpe.
Lån af pumpe er GRATIS.