On-line ansøgning om lystbådplads - tryk på linket i det blå felt til højre.

 

Ansøgning om lystbådplads i pdf.-format   
Pdf-ansøgningen kan udskrives og udfyldes, hvorefter den fremsendes pr. post til:
Bønnerup Havn
Vestre Mole 2
8585 Glesborg
att.: Bogholderiet

eller indscannes og vedhæftes i mail til: bogholder@boennerup-lbh.dk

Opdateret venteliste til bådpladser/grejhuse ophænges i havnekontorets østvendte vinduet hver fredag efter kl. 17:00.

Det er ikke muligt at være på venteliste til grejhuse, hvis man ikke har tilknytning til havnen.
Tilknytning vil sige, at et af 3 nedennævnte kriterier skal være opfyldt:
Man har en bådplads i havnen.
Man ejer et hus (Agterspejlet & Skipperhusene).
Er forening med direkte tilknytning til havnen.

Grejhuslejemål ophører automatisk ved opsigelse af bådplads/salg af hus.
Grejhuslejemål kan ikke overflyttes til nye ejere/lejere,

 


Klageformular vedr. affaldshåndtering på Lystbådehavnen
Klageformularen udskrives, udfyldes og fremsendes pr. post til:
Bønnerup Havn
Vestre Mole 2
8585 Glesborg
att.: Havnekontoret